פציעות ספורט

03-688-8281​

שחקן אשר נפגע במסגרת ספורטיבית רשאי להיפרע ממספר גופים:

פוליסות ביטוח עצמאיות שרכש בעצמו השחקן למקרה של אובדן כושר עבוד ונכות.