דיני ספורט

הסכמי נוער​

חשיבות רבה לעריכת הסכם נוער (בטרם הגיעו של השחקן לגיל 15) לפי חוק הספורט, שחקן עד גיל 15 יכול לעבור קבוצה במתן הודעה בלבד, בלא מגבלות רבות באופן יחסי במקרה זה. במידה והודיע שחקן מתחת לגיל 15 על רצונו לעבור קבוצה, הרי שיוכל לעשות כן במהלך הפגרה בין עונות המשחקים, או בין שני הסיבובים, תלוי במועד הגשת הבקשה למעבר קבוצה. הבעיות מתעוררות מעל גיל 15 מאחר וקיימת לקבוצה זכות לקבלת דמי השבחה על השחקן ורוב נקודות המחלוקת נעוצה מעל גיל זה. רצוי לערוך הסכם בטרם גיל 15 מהלך אשר יפטור את רוב נקודות המחלוקת בין המועדון לבין השחקן לעניין: דקות משחק, חלוקה דפרטיבית בזכיות כרטיס השחקן, דמי השבחה, סיום התקשרות וחתימה על הסכם בהגיעו של השחקן לגיל 18. חשוב ששחקנים עד גיל 15 יגיעו עם המועדון להסכמה על איך וכיצד ישתחרר השחקן מהמועדון לכשירצה בכך. ברור לכל, וכפי שנכתב בפתיח, כי מדובר בהסכמה הדדית, אך מנוף הלחץ נמצא באופן יחסי בידי השחקן, ולבטח כשמדובר על שחקן עד גיל 15.

בוררות

המוסד לבוררות הנו מוסד ממוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל בישראל, כמוגדר בתקנון ההתאחדות, ריבוני בדיוניו ובהחלטותיו. תקנון המוסד לבוררות חל על כל הקבוצות, השחקנים והמאמנים בכל הליגות וכן על כל בעל תפקיד כהגדרתו בתקנון. הבוררות ידונו: בכל סכסוך שבין קבוצה לשחקן ובין שחקן בקבוצה ביחס לרישום, העברות, השאלות, הסגרים וסכסוכים חוזיים.

ועדה למעמד השחקן​

המוסד למעמד השחקן הוא מוסד "מעין" שיפוטי, אשר הוקם בשנת 2000. תפקידו לקבוע את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות הנובעות מכרטיס ההשתתפות של שחקן פלוני עבור העברתו לקבוצה המבקשת לקלוט אותו לשורותיה. המוסד למעמד השחקן בא למעשה למנוע דרישה מוגזמת והפקעת מחירים של קבוצות עבור העברת שחקנים. המוסד למעמד השחקן נולד כדי לתת מענה יעיל להעברת שחקנים בין הקבוצות וצמצום השימוש במסלול ההסגרים אשר משפיע קשות על השחקן עצמו. ברוב המקרים, אין כוונה מצד קבוצה להחזיק בשחקן בניגוד לרצונו, אך כאמור הבעיה העומדת על הפרק היא שאלת התמורה הכספית לה זכאית הקבוצה בגין אותה העברה. אם כן, תפקידו של המוסד הוא הכרעה בשאלה כספית-מסחרית העולה מהעברת שחקן בין קבוצה לקבוצה.

תביעת נזיקין​

במידה והתאונה ארעה עקב רשלנות של המחזיק במגרש (מפגע כלשהו במגרש וכו') או עקב רשלנות צד ג', קמה לספורטאי הזכות להגיש תביעה.​

תביעה מכוח חוק הספורט​

סעיף 7 לחוק הספורט, התשמ"ח 1988 מחייב את ארגוני ו/או אגודות הספורט לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם ו/או מטעמם.הנפגע רשאי לתבוע את הפוליסה של הארגון אליו הוא משתייך והוא עשוי לקבל פיצוי בגין הרכיבים: אי כושר לעבוד, תגמול בגין נכות צמיתה והוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו. לנפגע מגיע פיצוי בעבור כל שבוע של אי כושר (בכפוף לתיעוד רפואי) ועד לתקופה הנקובה בפוליסה (לכל היותר שנתיים). כמו כן, זכאי הנפגע לתגמול בגין נכות צמיתה שנגרמה לו והוצאות רפואיות.​

ביטוח לאומי - ספורט

לרוב הספורטאים המקצוענים מוכרים כעובדים ובינם לבין אגודת הספורט לה הם שייכים מתקיימים יחסי עובד מעביד. ככל שהתאונה ארעה במהלך פעילות ספורטיבית מקצוענית היא עשויה לענות להגדרה של תאונת עבודה.​

...
...

03-688-8281​