ועדה למעמד השחקן​

03-688-8281​

המוסד למעמד השחקן הוא מוסד "מעין" שיפוטי, אשר הוקם בשנת 2000. תפקידו לקבוע את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות הנובעות מכרטיס ההשתתפות של שחקן פלוני עבור העברתו לקבוצה המבקשת לקלוט אותו לשורותיה. המוסד למעמד השחקן בא למעשה למנוע דרישה מוגזמת והפקעת מחירים של קבוצות עבור העברת שחקנים.

 

המוסד למעמד השחקן נולד כדי לתת מענה יעיל להעברת שחקנים בין הקבוצות וצמצום השימוש במסלול ההסגרים אשר משפיע קשות על השחקן עצמו. ברוב המקרים, אין כוונה מצד קבוצה להחזיק בשחקן בניגוד לרצונו, אך כאמור הבעיה העומדת על הפרק היא שאלת התמורה הכספית לה זכאית הקבוצה בגין אותה העברה. אם כן, תפקידו של המוסד הוא הכרעה בשאלה כספית-מסחרית העולה מהעברת שחקן בין קבוצה לקבוצה.