בוררות

03-688-8281​

המוסד לבוררות הנו מוסד ממוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל בישראל, כמוגדר בתקנון ההתאחדות, ריבוני בדיוניו ובהחלטותיו. תקנון המוסד לבוררות חל על כל הקבוצות, השחקנים והמאמנים בכל הליגות וכן על כל בעל תפקיד כהגדרתו בתקנון.

 

הבוררות ידונו: בכל סכסוך שבין קבוצה לשחקן ובין שחקן בקבוצה ביחס לרישום, העברות, השאלות, הסגרים וסכסוכים חוזיים.