הסכמי נוער​

03-688-8281​

חשיבות רבה לעריכת הסכם נוער (בטרם הגיעו של השחקן לגיל 15) לפי חוק הספורט, שחקן עד גיל 15 יכול לעבור קבוצה במתן הודעה בלבד, בלא מגבלות רבות באופן יחסי במקרה זה. במידה והודיע שחקן מתחת לגיל 15 על רצונו לעבור קבוצה, הרי שיוכל לעשות כן במהלך הפגרה בין עונות המשחקים, או בין שני הסיבובים, תלוי במועד הגשת הבקשה למעבר קבוצה. הבעיות מתעוררות מעל גיל 15 מאחר וקיימת לקבוצה זכות לקבלת דמי השבחה על השחקן ורוב נקודות המחלוקת נעוצה מעל גיל זה.

 

רצוי לערוך הסכם בטרם גיל 15 מהלך אשר יפטור את רוב נקודות המחלוקת בין המועדון לבין השחקן לעניין: דקות משחק, חלוקה דפרטיבית בזכיות כרטיס השחקן, דמי השבחה, סיום התקשרות וחתימה על הסכם בהגיעו של השחקן לגיל 18.

 

חשוב ששחקנים עד גיל 15 יגיעו עם המועדון להסכמה על איך וכיצד ישתחרר השחקן מהמועדון לכשירצה בכך. ברור לכל, וכפי שנכתב בפתיח, כי מדובר בהסכמה הדדית, אך מנוף הלחץ נמצא באופן יחסי בידי השחקן, ולבטח כשמדובר על שחקן עד גיל 15.