ביטוח תאונות אישיות תלמידים​

03-688-8281​

 

כל ילד מגיל הגן ועד גיל 18 מבוטח עפ"י חוק בפוליסה ביטוח תאונות אישיות. ילד שנפגע באירוע תאונתי כלשהו בגן ובבית ספר או בכל מקום אחר, בכל שעות היממה, בכל ימות השנה (כולל חופשים) זכאי לפיצוי כספי בהתאם לפוליסה. במקרים רבים ניתן לקבל פיצוי כפול בגין אותו אירוע. משרד עורכי הדין שי בנאי מתמחה בתאונות ביטוח תלמידים.

 

בחוק חינוך חובה (1949) נקבע כי מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מכם מההורים במסגרת תשלומי הורים על סכום שאותו קבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת לימודים. הרשות המקומית אינה רשאית לגבות מההורים דמי ביטוח מעבר לסכום שאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת  ופורסם בחוזר מנכ"ל לאותה שנת הלימודים.

 

תאונה היא כל אירוע של פגיעה בגוף תלמיד/ה בבית הספר או בזמן פעילות שבית ספר אחראי עליה ו/או לאחר פעילות בית הספר כולל חופשות וחגים.​