הסכמי עבודה​

03-688-8281​

הסכם/חוזה עבודה הינו חוזה אשר מטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. חוזי העבודה נבחנים בהתאם לדיני החוזים הכלליים. למעשה, מטרתו העיקרית של חוזה העבודה הינה להגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות ועל כן ישנה חשיבות רבה לניסוח חוזה העבודה, בנושאים רגישים כגון אי תחרות, שעות נוספות, פרמיות, בונוסים וכדומה.​