יחסי עובד מעביד​

03-688-8281​

לעיתים רבות עובדים מועסקים כקבלנים עצמאיים, בעוד שהם שכירים לכל דבר. ההסדר על פי רוב נוח למעסיק, אשר חוסך למעסיק את עלויות הזכויות הסוציאליות שיש לשלם לעובד (כמו חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים). העובד אשר פעמים רבות נמצא בעמדת מיקוח חלשה, מסכים להצעת המעביד לעבוד תמורת חשבוניות, בעוד למעשה הוא אינו שונה מיתר העובדים במהות עבודתו, רק שאינו מקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי.

 

על פי הפסיקה מה שקובע הוא מהות היחסים בין הצדדים, לא לפי ההסכם הפורמלי בין הצדדים, אלא לפי הנסיבות בפועל. במהלך השנים, נקבעו מספר מבחנים לקיום יחסי עובד מעביד, כשכיום לעזרת בית הדין לעבודה, נמצא מבחן מעורב כשהמבחן הדומיננטי והמרכזי הוא מבחן ההשתלבות.