תביעת נזיקין​

03-688-8281​

במידה והתאונה ארעה עקב רשלנות של המחזיק במגרש (מפגע כלשהו במגרש וכו') או עקב רשלנות צד ג', קמה לספורטאי הזכות להגיש תביעה.​