ביטוח לאומי

03-688-8281​

תאונת עבודה:

למשרדי ניסיון רב בתחום תאונות העבודה ו/או המחלה למול המוסד לביטוח לאומי ואופן הגשת התביעה כרוך במשקל רב. את ההגדרה המשפטית של המושג תאונת עבודה ניתן למצוא בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. החוק הנ"ל מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע. כלומר, על מנת שתאונה תחשב "תאונת עבודה'', צריכים להתמלא שני תנאים עיקריים. האחד, שהתאונה קרתה במהלך שעות עבודתו של הנפגע, והשני שהתאונה קרתה בעקבות תנאי העבודה בהם נאלץ לעבוד הנפגע. עוד קובע החוק, כי לעניין זה, העובד מתחיל את יום עבודתו עם יציאתו מביתו לכיוון מקום עבודתו, ומסיים את יום עבודתו עם כניסתו חזרה לביתו בשובו ממקום עבודתו. אי לכך, הרי שגם תאונות אשר קורות בדרך מהבית לעבודה או בדרך חזרה מן העבודה הביתה, ייחשבו לצורך העניין "תאונות עבודה", והנפגע יוכל לדרוש פיצוי בגין נזקיהן מן המוסד לביטוח לאומי. 

 

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים.

אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.

 

נכות כללית:

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע בכושרו להשתכר למחייתו (או בכושר לתפקד במשק הבית לעקרת בית), ב-50% לפחות. הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות. נעשית לאחר ש קובעת את אחוזי הנכות הרפואית, בהתאם לרשימת הליקויים והמחלות.

 

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי. יש לדעת, את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות. הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, ואם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.

 

ילד נכה:

גמלת ילד נכה הינה קצבה חודשית המשולמת לילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות הוריהם על ידי הביטוח הלאומי. גמלת הביטוח הלאומי משולמת עקב העומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, ומשתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה כדי להקל על גידולו של הילד, ולאפשר למשפחה ככול שניתן לנהל אורח חיים תקין כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.

 

שירותים מיוחדים לנכים:

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תנאי הזכאות:

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

 

  • הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.
  • הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים)
  • או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.
  • הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים המפורטים בהמשך.
  • הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

 

נפגעי תאונות:

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה  ובשעות הפנאי, ובגללה איבד את כושרו לתפקד, בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו. הקצבה משולמת לכל היותר למשך 90 יום של אובדן כושר התפקוד, ובהתאם למצב התפקודי של הנפגע.